માત્ર રવિવાર ભરશો તો મફત.મફત. 30 મિનિટમાં મગજ કોમ્પ્યુટર જેવું કરી શકે તેવું સ્માwp-image--1879922915ર્ટ શિક્ષણ
કોઈપણ શાળા, કોલેજ કે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ કે અન્ય કોઈપણ માટે હસમુખ પટેલ તમને તમારું મગજ 30 મિનિટમાં કોમ્પ્યુટર જેવું કરી શકે તેવું સ્માર્ટ શિક્ષણ પોલોગ્રોઉન્ડ જેવા સ્થળ પર આપી શકાય અને ભારતના તમામ લોકોને મફતમાં આવું અમૂલ્ય સ્માર્ટ શિક્ષણ વેબસાઈટ થકી મળી શકે તે માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ તથા નાગરિકો હસમુખ પટેલ સાથે રવિવારે 12 વાગ્યે A/6 રાજ લક્ષ્મી સોસાયટી, નોવિનો તરસાલી રોડ, વડોદરા ખાતે જોડાય તેવી નમ્ર વિનંતી. વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો આ પત્રિકાને વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, શેરચેટ, ટેલિગ્રામ, વિ પર પ્રસારિત કરે. લિંક મેળવવા માત્ર SMS કરો મો.8200982028.
https://drive.google.com/folderview?id=1bGkzF1O6KmTwnL_euKvlT8wTVMCAai9v <= લિંક દરરોજ અપડેટ થશે.

Author: amulyasevak

Videos of four files uploaded here under title Education will be placed here that will computerise mind of everyone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s